αργά арга][/*] εκίρ. медленно


αργά арга][/*] εκίρ. медленно
[аргальСс] ουσ. а ткацкий станок.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.